fotometro.org és un termòmetre fotogràfic obert a la participació que reflecteix la visió del ciutadà sobre l’actualitat.

Vivim una època de canvis estructurals. La debacle econòmica només és un símptoma de l’esgotament d’una manera de viure, ancorada a valorar l’interès individual enfront del comú. No obstant això, aquesta situació crítica també és el caldo de cultiu de moviments socials i accions col·lectives ciutadanes que propugnen un canvi de paradigma social, recolzat en la cooperació, la confiança mútua i la participació directa, davant del descrèdit de les institucions político-econòmiques neoliberals.

fotometro.org és una invitació a compartir la vostra visió de la crisi. Per això us proposem que les aportacions fotogràfiques girin al voltant de qualsevol de les dues perspectives (simplement heu de registrar-vos i afegir el hashtag que correspongui, en pujar les imatges a Instagram)

fotometro.org es pot veure de l’1 de juny al 31 de juliol a:

Veure a Google maps, descarregar KML

Crèdits: